https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=advertise
https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=donate

ОБУЧЕНИЕ

Climbing Guide предупреждава, че катеренето и алпинизма са дейности, при практикуването на които съществува опасност от нараняване или смърт. Участващите в тези дейности би трябвало да съзнават и приемат тези рискове и да са отговорни за собствените си действия и евентуалните усложнения.

Материалите публикувани в този сайт в никакъв случай не заменят нуждата от обучение под ръководството на квалифициран инструктор. Процесът на обучение в катерене и алпинизъм е регламентиран от Българската федерация по катерене и алпинизъм.
 
Технически похвати   Техники, съвети, похвати свързани с катеренето и осигуряването.
Скално и стенно катерене - основно ръководство за техниките и екипировка Превод на учебника за начално обучение "Rock & Wall Climbing - the essential guide to equipment and techniques".
Катерене на големи стени Превод на наръчника "Climbing Big Walls".
Бигуол катеренето е спорт, използващ сложна екипировка и много трудни техники, но носи вълнуващи изживявания. Тук ще научите за инвентара и необходимата подготовка за бигуол изкачвания. Ще се запознаете с техниките за преодоляване на практически всякакви вертикални скални стени. Ще узнаете какво ви очаква при първото бигуол катерене. Как да се катерите бързо. Как да водите безопасно. Как да изтегляте багажа и да събирате инвентара. Как да се изкачвате сами.
Тайните на тренировката Серия от статии на Мишо Михайлов на тема тренировката за катерене.
Тиролската декларация Декларация за етиката при практикуване на планински спортове, приета на Конференцията за бъдещето на планинските спортове в Инсбрук на 8 септември 2002 г. Включва система от ценности и етични принципи, които трябва да служат като ръководство за добросъвестното практикуване на планинските спортове.
Харта за екипиране на спортни маршрути за катерене в България   Тази харта определя принципите които следва да бъдат спазвани при екипиране на спортни маршрути по катерачните обекти в България.
To Bolt Or Not To Be   Препоръки за преоборудване и първи изкачвания на скални катерачни турове в алпийските райони.

Материали в Climbing Guide на тема тренировка
Запазените марки в този сайт са на собствениците им. Авторските права на коментарите, статиите и снимките са на изпратилите ги, всичко останало © climbingguidebg.com. Използването без позволението на авторите е незаконно. Отпечатването е разрешено само за собствена употреба.
eshop.climbingguidebg.com  | esoft.cmstory.com/