https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=advertise
https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=donate

КАТЕРЕНЕ НА ГОЛЕМИ СТЕНИ

Представяне на книгата в Climbing Guide

УВОД

Майк Страсман

1. НА СТЕНАТА

Майк Страсман

2. ТЕХНИКИ НА ВОДЕНЕ

Джон Мидендорф и Майк Страсман

3. ИЗВЛИЧАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ИНВЕНТАРА

Джон Мидендорф, Стив Гросман и Майк Страсман

4. ЖИВОТ НА СТЕНАТА

Майк Страсман и Джон Мидендорф

5. ИСТОРИЯТА НА БИГУОЛ КАТЕРЕНЕТО

Джими Бридуел

6. ИНВЕНТАРЪТ

Джон Мидендорф

7. ШАНТАВИ ОСИГУРОВКИ

Ранди Леавит

8. СКОРОСТНО КАТЕРЕНЕ

Стив Шнайдер

9.САМОТНИ БИГУОЛ ИЗКАЧВАНИЯ

Стив Шнайдер

10. ПРЕМИЕРИ

Стив Гросман

11. ЕТИКА

Стив Гросман


ЗА АВТОРИТЕ


Бележка на издателя

Спортът  описан в тази книга по начало е опасна дейност и всеки, особено ако е неопитен или начинаещ, би трябвало да подхожда към  него с предпазливост и под съответното ръководство. Издателят и авторите не поемат отговорност за никакви инциденти, наранявания или неудобства, понесени от което и да е лице използващо наръчника.


 

Превод от английски език: Марин Загорчев по поръчка на Climbing Guide
Интернет вариант и дизайн: Climbing Guide

 
Запазените марки в този сайт са на собствениците им. Авторските права на коментарите, статиите и снимките са на изпратилите ги, всичко останало © climbingguidebg.com. Използването без позволението на авторите е незаконно. Отпечатването е разрешено само за собствена употреба.
eshop.climbingguidebg.com  | esoft.cmstory.com/