https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=advertise
https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=donate

Категории


Последни въпроси

Въпроси

Отговори

Как да се ориентираме в използваните различни категоризации в сайта

Най-често използваните категоризации по света представляват всяка една за себе си буквено-цифрова кобинация. В сайта има разработена сравнителна таблица.

Тъй като за късмет категоризациите лесно се отличават една от друга, то в сайта изрично се споменава коя скала е използвана, само ако тя е някоя от по-екзотичните или има предпоставки за недоразумение.

Ако категорията е например 7c и материала (контекста на използването) е за спортно катерене или алпинизъм, то значи категоризацията е според скалата "Sport Grade (France)".

Ако категорията е 7c и материала е за боулдър катерене, то значи категоризацията е според скалата "Fb (Fontainebleau)".

Ако категорията е 7 или 7+, то значи категоризацията е според скалата "UIAA".

Ако категорията е 6c E6, ясно е, че става дума за British категоризация. В този случай тя се използва или за маршрут на Острова, или от катерач - англичанин.

Категориите от вида 5.10 не могат да се сбъркат - те са по USA скалата, категории от вида 22 очевидно са по Australia.

Категориите, които започват с B и V е ясно, че са за боулдър, а M - за микс и dry tooling.


Катерачни обекти - помощна информация

Катерачни обекти е база данни в която са структурирани катерачните обекти в България. Информацията е разделена на катерачни обекти, райони, масиви и маршрути. За да може да влезете в базата данни ви е необходима задължителна регистрация - потребителско име.

Характерно за базите данни е техният табличен вид.

Под заглавието на екрана има няколко бутона: Последни коментари, Албум, Обекти, Райони, Масиви. При избор на райони, на екрана се показват всички райони въведени в базата данни, без да са филтрирани по обекти. При избор на масиви, по същия начин на екрана се визуализират всички масиви независимо от обектите към които принадлежат.
Появява се бутона ALL.

Изборът на бутон "Последни коментари" прави справка в таблицата с коментари и ги показва, като най-отгоре се показват последните направени коментари. Това позволява потребителя бързо и лесно да провери има ли направени нови коментари. От таблицата има препратки към местата където са направени коментарите.

Възможността за правене на коментари е една от основните и най-важни особенности на базата данни. Те дават възможност за онлайн обмяна на информация между потребителите.

Под заглавието вдясно на екрана има още 2 бутона - "Помощ", който извиква този екран с помощна информация, и изобразено малко принтерче - води до страница за отпечатване. Помнете, че отпечатаната информация е защитена и е само за лично ползване.

В центъра на екрана е таблицата на катерачните обекти. Тя има 6 колони, които дават основна представа за всеки обект: име на катерачен обект (място), брой маршрути, действие, етап на завършеност, видяно, последна промяна.

Колоната "име на катерачен обект (място)" съдържа списък на катерачните обекти в България. Ако се избере с мишката върху името на избраният от вас катерачен обект, ще се визуализира екрана с таблицата на катерачните райони за съответният обект.

Колоната "брой маршрути" показва, колко е разработен съответният обект и какви възможности за катерене предлага.

Колоната "действие" има два бутона: "информация" и "коментари".
При активиране на бутона "информация" се появява екран с основната информация за избраният катерачен обект. В горният му ляв ъгъл има таблица, която дава обща представа за броя на районите, масивите и маршрутите в този обект. Основната информация е разделена на предговор, местоположение, геоложка характеристика, скалите от катерачна гледна точка, климат, история, за помощ, пребиваване, етика, категоризация, екипиране, подходи и пътища за връщане. За повечето обекти има снимки и карта на района. В края на текстовата част има бутон "изпрати коментар". Бутона "коментари" – позиционира както бутона "Информация", но накрая директно в секцията за коментари. Коментарите принадлежат на авторите им и ние не носим отговорност за тяхното съдържание.

Колоната "етап на завършеност" дава информация в какъв етап на завършеност е съответният обект (от гледна точка информацията в базата данни). Тя има цифрово и текстово поле. Цифрите са от 1 до 6. 1 - , 2 - , 3 - , 4 - , 5 - , 6 - . При позициониране на мишката върху надписа "инфо" на екрана се появява кратко обяснение, защо на този обект съответства тази цифра.

Колоната "видяно" – показва колко пъти е видяна информацията за съответния обект, т.е. колко е интересен за посетителите на сайта.

Колона "последна промяна". Тя има за цел да покаже, кога за последен път е въведена нова информация или е редактирана съществуващата за дадения обект. Така потребителите на сайта могат да се ориентират лесно и няма да се лутат в морето от информация.

В горният десен ъгъл има три падащи менюта, които дават възможност за филтриране и подреждане на информацията от базата данни "Катерачни обекти". Всяко от тези менюта е разделено в категории:

Подредба: зададен ред, азбучен ред, брой маршрути, видяно, последна промяна, етап на завършеност. Подрежда катерачните обекти по зададения начин. Действието на отделните подредби се подразбира от наименованието им.
Подредба "зададен ред" е по подразбиране и това е реда по които катерачните обекти са подредени в базата данни и от съставителя и.
Подредба "азбучен ред" – подрежда обектите по азбучен ред.
Подредба "брой маршрути" – подрежда катерачните обектите по брой на маршрутите, като първи в таблицата излизат тези, които имат най-много маршрути.
Подредба "видяно" – подрежда катерачните обектите по брой пъти видяни, като първи в таблицата излизат тези които са отваряни най-много пъти.
Подредба "последна промяна" – подрежда обектите по последна промяна, като първи в таблицата излизат тези обекти за които най-скоро е въведена нова информация или е редактирана съществуващата.
Подредба "етап на завършеност" – подрежда катерачните обектите по етап на завършеност, като първи в таблицата излизат тези, които имат етап на завършеност 6.

Вид катерене: всички, алпийско, спортно, болдър, соло над вода, ледено. Филтрира катерачните обекти по вид катерене. Филтъра "всички" е по подразбиране и означава, че катерачните обекти не са филтрирани по вид катерене, т.е. показват се всички обекти, независимо какъв вид катерене предлагат. Филтрирането по вид катерене може да бъде полезно, ако например искаме да видим само местата за спортно или пък болдър катерене, без останалите да ни се навират в очите.

Структура: всички, варовик, гранит, пясъчник, лед, изкуствена. Филтрира катерачните обекти по структура на скалата. Филтъра "всички" е по подразбиране и означава, че катерачните обекти не са филтрирани по този признак.

Катерачните обекти могат да се филтрират и по трите признака едновременно. Това прави търсенето в базата данни "Катерачни обекти" по-бързо.


Катерачни райони - помощна информация

На екрана се появява таблица на районите за съответния катерачен обект. Структурата и е същата както на таблицата на катерачните обектите. Тя има 5 колони, които дават основна представа за всеки обект: име на катерачен район, брой маршрути, действие, видяно, последна промяна. Вж. помощната информация за катерачните обекти за описание на колоните.

При активиране на бутона "информация" се отваря нов прозорец с основната информация за района, снимки, карти и схеми. В горният ляв ъгъл на екрана има таблица, която показва броя на масивите и маршрутите в този район.


Катерачни масиви - помощна информация

На екрана се появява таблицата на масивите за съответният катерачен район. Тя има 7 колони, които дават основна представа за всеки масив: име на катерачен масив, брой маршрути, вид катерене, структура, действие, видяно, последна промяна.
Разделянето на масивите на вид катерене е необходимо, понеже има обекти, при които едни масиви са определени като спортни (катерачни градини), а други са чисто алпийски. Вж. помощната информация за катерачните обекти за описание на колоните.

При активиране на бутона "информация" се отваря нов прозорец с основната информация за масива, включваща подходи и пътища за връщане, път за слизане, описание на масива, схема. Някои масиви, имат няколко схеми в зависимост от погледа.

При активиране на "име на катерачен масив" се показва списък на маршрутите.

От горе над таблицата се вижда пътят на връзките.


Катерачни маршрути - помощна информация

На екрана се появява таблицата на катерачните маршрути за съответният катерачен масив. Тя има 6 колони, които дават основна представа за всеки маршрут: име на катерачен маршрут, категоризация, дължина в метри, действие, видяно, последна промяна. Вж. помощната информация за катерачните обекти за описание на колоните.

С помощта на дясната ръка и еднократно щтракване с левия бутон на мишката, можем да отворим нов прозорец с основната информация за маршрута. Тя включва категоризация, дължина на маршрута, средно време за изкачване, дата на първото изкачване, от кого е направено, начало на маршрута, път за слизане, екипиране, необходим инвентар. Под тази информация, която е в табличен вид, има кратко описание на маршрута и схема.

Характерни колони в катерачни маршрути са Лични изкачвания и Общо изкачвания.
В колона Лични изкачвания имате възможност да въведете личните си изкачвания на даден маршрут. За целта трябва да изберете бутона <img src="./modules/PNphpBB2/pnimages/icon_newest_reply.gif" border=0 alt="Добави">. Във формата, която ще се отвори Прибавяне на изкачване трябва да въведете дата на изкачването (може да е само година) и можете да добавите някакъв коментар в поле Бележки. Имате възможност да скриете името и коментара си от другите потребители, като махнете отметката на Видимо за другите потребители.
Можете да редактирате вече въведени от вас изкачвания, като изберете датата на изкачването. В прозореца Редактиране на изкачване, ако желаете да запазите прометите натиснете Запиши, а ако искате да изтриете това изкачване, както и цялата информация, която съдържа - Изтрий.
В колона Общо изкачвания е показан броят на всички изкачвания на даден маршрут, които можете да видите.


Climbing places - help information

under construction


Climbing places - help information

under construction


Climbing regions - help information

under construction


Climbing massifs - help information

under construction


Climbing routes - help information

under construction


Climbing grades - help information

under construction


Здравейте, 12-те броя на "На Ръба", които предлагате всички излезли ли са или само за съответната година? Знаете ли колко общо са всичките броеве, които излязоха или къде мога да проверя това в интернет? Благодаря! Добрин Коларов dkolarov@students.berry.edu

Тези 12 броя са всичките които са излизали някога от списание "На ръба". Това беше през 2001 г. След това списанието спира да излиза и така е и до този момент.


Съобщения / чат онлайн - помощна информация

В сайта е създадена възможност за регистрираните потребители бързо и лесно да комуникират по между си. Това става по следните начини:

- изпращане на лични съобщения (офлайн и онлайн);
- разговор онлайн (чат, лафче).

Тези възможности са така интегрирани помежду си и в главната страница на сайта, че за регистрирания посетител е максимално лесно да се свърже и започне комуникация с някой друг. Този друг регистриран потребител на сайта може да е както онлайн (е в сайта в момента и се е регистрирал), така и офлайн (не е в сайта в момента).

В описанието надолу приемаме, че посетителя се е сдобил с потребителско име (псевдоним, никнейм) и разглежда сайта в състояние „регистриран” (използвал е това име и паролата си за да „влезе” в сайта).

Системата за комуникация в сайта се извиква от менюто „Съобщения / чат онлайн”. Появява се папка „Получени” на модула „Лични съобщения”. Това е проста и ефективна система, подобна на другите стандартни програми и уеб-интерфейси за изпращане и получаване на e-mail, но валидна само вътре в сайта.
Към помощната информация за модул „Лични съобщения”.

В менюто на „Лични съобщения” можете с едно цъкване да активирате двете възможности за бърза онлайн комуникация - „Съобщения онлайн” и „Лафче (чат)”.

Модул „Съобщения онлайн” - представлява малък и ефективен комуникатор, който следи през зададен интервал от време и при получаване на ново съобщение информира или го показва в прозорче. Също така бързо и лесно се инициира написването на съобщение или започване на лафче (чат) с друг онлайн потребител. Съобщенията онлайн не са „други”, те също влизат в папка „Получени”, но се изпращат през опростен интерфейс и не се записват в папка „Изпратени” (презумпцията е че там ще създават много „плява”).
Към помощната информация за модул „Съобщения онлайн”.

Модул „Лафче (чат)” – представлява онлайн комуникатор от типа на ICQ, но по-опростен. Удобно е да се използва, когато двама потребители обменят съобщения с модула „Съобщения онлайн”, това им е бавно и желаят да си „чатват”, но в момента не разполагат едновременно с ICQ или друг подобен онлайн комуникатор. Поканата за разговор с „Лафче (чат)” става бързо и лесно, тъй като в прозорчето на „Съобщения онлайн” се появява иконка на потребителите, които в момента са в чата.
Към помощната информация за модул „Лафче (чат)”.

Интеграцията на възможностите за комуникация в главната страница на сайта е постигната с блока (карето) „Лично меню”. Намира се в долната част на лявата вертикална лента с менюта на сайта. Там с иконката в долния ляв ъгъл се извиква прозореца на модула „Съобщения онлайн”. Освен това е показан списък с активните потребители (може да се инициира изпращане на съобщение). Блока „Лично меню” има доста възможности – могат да се видят и променят от линка „Настройки” в карето.
Към помощната информация за блок „Лично меню”.


Лични съобщения - помощна информация

Модул „Лични съобщения” представлява проста и ефективна система, подобна на другите стандартни програми и уеб-интерфейси за изпращане и получаване на e-mail, но валидна само вътре в сайта.

Лични съобщения могат да си обменят само с други регистрирани посетители на сайта. Всеки един от тях може да е както онлайн (е в сайта в момента и се е регистрирал), така и офлайн (не е в сайта в момента). В описанието надолу приемаме, че сте се сдобили с потребителско име (псевдоним, никнейм) и разглеждате сайта в състояние „регистриран” (използвали сте това име и паролата си за да „влезете” в сайта).

Ново съобщение се пише, като се избере бутона „Изпрати съобщение”. Появява се екран, в който първо се въвежда адресанта – тук трябва да се напише валидно потребителско име (псевдоним, никнейм). Останалото е като в обикновен e-mail.

Същия екран се появява и при отговор на съобщение, но потребителското име е въведено автоматично. Отговор на получено преди това съобщение може да се инициира от прозореца в който се разглежда текста на съобщението.

Изпращане на лично съобщение до друг активен в момента потребител става много удобно и лесно от блока (карето) „Лично меню”, като избере малката иконка до името.
Към помощната информация за блок „Лично меню”

Папките „Получени” и „Изпратени” са съответни (с подобна структура и интерфейс) на папките „Inbox” и „Outbox” в стандартните програми за e-mail.

Модул „Лични съобщения” изпраща съобщенията онлайн и веднага, но за това не е необходимо получателя да е непременно в момента онлайн (в сайта). По това тези съобщения си приличат със обикновените e-mail съобщения.

В сайта е предвидена и възможност за същинска онлайн комуникация. От главната лента с бутони може лесно да се премине към „Съобщения онлайн” и „Лафче (чат)”.
Към помощната информация за модул „Съобщения онлайн”
Към помощната информация за модул „Лафче (чат)”

Пожелаваме ви приятни и полезни връзки с другите в сайта!


Съобщения онлайн - помощна информация

Модул „Съобщения онлайн” представлява малък и ефективен комуникатор, който следи през зададен интервал от време събитията в сайта. При получаване на ново съобщение информира или го показва в прозорче.

Съобщенията онлайн не са много по-различни от теизи в модула „Лични съобщения”, те влизат в същата папка „Получени”. Разликата е, че те се изпращат през по-опростен интерфейс и не се записват в папка „Изпратени” (презумпцията е че там те ще създават много „плява”).
Към помощната информация за модул „Лични съобщения”

Модул „Съобщения онлайн” се извиква или от блок (каре) „Лично меню”, или от лентата с бутони на модул „Лични съобщения”.
Към помощната информация за блок „Лично меню”

Информацията в главния прозорец на „Съобщения онлайн” се опреснява на 10 секунди (този параметър може да се настройва). От тук може да се извършат следните действия (според реда им отгоре-надолу в прозорчето):

- изход от състояние „регистриран” (иконката вдясно от надписа „Онлайн:”);
- иницииране на онлайн разговор (лафче, чат) (иконката на първата лента вляво от потребителското ви име);
- разглеждане или промяна на данни във вашия личен профил в сайта (иконката на първата лента вдясно от потребителското ви име);
- настройка на модула „Съобщения онлайн” – звук, опресняване и др. (иконка на първата лента вдясно от потребителското ви име);
- отваряне на папките с лични съобщения (първата иконка от втората лента - тази с информация за личните съобщения);
- написване и изпращане на ново съобщение до офлайн потребител (втората иконка от втората лента – тази с информация за личните съобщения);
- написване и изпращане на ново съобщение до онлайн потребител (цъкване върху съответното потребителско име);
- разглеждане профила на онлайн потребител (иконка вдясно от съответното потребителско име);
- влизане в канала на онлайн потребител, който е в чата, за онлайн разговор (лафче, чат) (друга иконка вдясно от съответното потребителско име – появява се само ако потребителя е влязъл в чата на сайта);
- списък на всички потребители (линка най-отдолу)

Забележка: <FONT size=1>Тези от споменатите действия, който се извършват в главния прозорец на сайта (напр. папките с лични съобщения, отваряне на чата, профили и др.) изискват прозореца на сайта, от който е извикан комуникатора, да не е затворен. Ако той е затворен и сайта се отвори наново – връзката с комуникатора се нарушава. Тогава просто затворете комуникатора и го стартирайте отново.

Изпращане на съобщение става лесно в малко прозорче, в което трябва само да въведете текста (и евентуално заглавие).

Получаването на съобщението става в автоматично появяващо се прозорче, ако комуникатора е отворен (тази опция може сами да изключите от настройките му). От това прозорче можете да отговорите като натиснете съответния бутон. Можете да изберете маркиращия бутон „Изтрий?” и тогава системата ще се погрижи да изтрие полученото съобщение от вашата папка „Получени”.

Отговора на съобщение е съвсем подобен на създаване на ново съобщение, само че системата се грижи да сложи в заглавието „Re:” и имате възможност да цитирате полученото съобщение с бутона „Цитирай”.

Както стана вече ясно, изпратените с комуникатора съобщения по подразбиране влизат във вашата папка „Получени”, освен ако при отговора не сте избрали опцията „Изтрий?”. Влезлите в папката по този начин съобщения можете да различите от „обикновените” по това, че в колонката за икона такава липсва.

Една от най-интересните възможности на комуникатора е възможността за започване на лафче (чат) с друг онлайн потребител. За целта първо влезте в чата - или от иконката в комуникатора за която стана дума по-горе, или от менюто в сайта. Това е момента, в който в комуникаторите на другите онлайн потребители до вашето име се появява иконка, че сте в чата. Това им позволява с едно цъкване върху нея да се присъединят в канала на чата в който сте и вие. Ако желаете, след като влезете в чата, можете с лично съобщение да приканите другия посетител да дойде във вашия канал (ако канала е „частен” трябва да му кажете/изпратите и паролата си).
Към помощната информация за модул „Лафче (чат)”

За да разберете как действа всичко това най-добре и лесно е да започнете с едно-две съобщения до самия себе си...

Пожелаваме ви приятни и полезни връзки с другите в сайта!


Лафче (чат) - помощна информация

Модул „Лафче (чат)” представлява онлайн комуникатор от типа на ICQ, но по-опростен. Една от важните и полезни негови особености е, че той е изцяло с уеб интерфейс и не изисква инсталирането на каквито и да било допълнителни програми и добавки в компютъра. В някои случаи той може да е единствената ви алтернатива за онлайн разговор с ваш приятел, например когато сте някъде по света в някакъв Интернет клуб, и няма инсталиран ICQ или това което ви трябва.

Забележка: <FONT size=1>Модулът „Лафче (чат)” използва интензивно Java скрипт, който се поддържа от повечето налични браузъри. Тестван е с Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera и Konqueror. Ако имате проблем с отварянето и функционирането на комуникатора – най-добре е да видите версията на вашия браузър и да си изтеглите най-новата.

Модулът „Лафче (чат)” се стартира самостоятелно през меню „Съобщения / чат онлайн”, след което се избира бутона от главната лента - „Лафче (чат)”. Появява се главния екран на модула.

В прозореца първо са изредени всички достъпни от вас канали за разговор. За всеки един е показано кои в момента го използват и има бутон „Влизам!”. Изборът му води до активиране в отделен прозорец на самия онлайн комуникатор.

След каналите в специален интерфейс е дадена възможност да си създадете собствен (частен) канал за разговор, достъпен за другите със или без парола (зададена от вас). Можете да си създавате колкото ви трябват канали, но 30 минути след като е престанало използването им системата ги изтрива автоматично.

Когато успешно влезете в някой канал, се отваря специален прозорец - онлайн комуникатор, в който се води самия разговор (чатване). Използването му не е по-различно от другите програми и уеб-интерфейси за чатване. Този прозорец си има самостоятелен бутон „Помощ”. Изберете го за подробности по използването на комуникатора.

Разговорът онлайн е удобно да се използва или самостоятелно, или когато двама потребители обменят съобщения с модула „Съобщения онлайн”, това им е бавно и желаят да си „чатват”, но в момента не разполагат едновременно с ICQ или друг подобен онлайн комуникатор. Поканата за разговор с „Лафче (чат)” става бързо и лесно, тъй като в прозорчето на „Съобщения онлайн” се появява иконка на потребителите, които в момента са в чата. За повече информация вж. помощната информация на „Съобщения онлайн”.
Към помощната информация за модул „Съобщения онлайн”

Пожелаваме ви приятни и полезни връзки с другите в сайта!


Блок "Лично меню" - помощна информация

Блок (каре) „Лично меню” е вграден в долната част на лявата вертикална лента с менюта на сайта. В него има информация за броя на активните в момента регистрирани и нерегистрирани посетители. Това каре се вижда само от регистрирани посетители.

В описанието надолу приемаме, че сте се сдобили с потребителско име (псевдоним, никнейм) и разглеждате сайта в състояние „регистриран” (използвали сте това име и паролата си за да „влезете” в сайта).

На последния ред от блока е достъпен бутон „Настройки”, където в блока може да се включва/изключва и настройва следната информация:

Списък с приятели - това е табличка с други регистрирани потребители на сайта, с които най-често си комуникирате (със съобщения или чат). Добавянето и изтриването от този списък става лесно от иконките вдясно от имената (псевдонимите) им. От тези иконки лесно можете да им изпратите лично съобщение.

Потребители онлайн – това е списък с активните в момента регистрирани посетители на сайта. От иконките вдясно от потребителските им имена (псевдоними или никнейми) можете лесно да им видите профила или да им изпратите лично съобщение.

Лични съобщения – табличка с последните пристигнали и непрочетени лични съобщения във вашата папка „Получени”. Броят им може да се настройва.

Както се вижда блока „Лично меню” представлява улесняващ интерфейс към модула в сайта „Лични съобщения”.
Към помощната информация за модул „Лични съобщения”

От блока с иконката в долния ляв ъгъл може да се извика комуникатора на модул „Съобщения онлайн”. От него можете да си обменяте с друг активен потребител бързи онлайн съобщения или да поканите някой за разговор (лафче, чат).
Към помощната информация на модул „Съобщения онлайн”
Към помощната информация на модул „Лафче (чат)”

Пожелаваме ви приятни и полезни връзки с другите в сайта!


Секция със статии и новини

В сайта всеки може да изпрати материал - статия или новина, на български или на английски език. Статиите и новините на български език се показват в лявата колона в централната част на сайта, а тези от чужбина - в дясната колона. Материалите са подразделени по теми и всеки един попада в една от четирите категории споменати по-горе. В дясната колона на сайта има каре "Статии/новини". От там може да се направи справка в базата данни с материали по теми и/или по категории. От там може и да се изпрати материал.


Как да изпратя материал (статия или новина) за публикуване в сайта"?

Избирате от менюто "Изпрати материал". Появява се форма за попълване.

1. Въвеждате заглавието на материала. Бъдете ясен, точен, кратък и информативен. Лоши заглавия са например: "Виж това!" или "Една статия".

2. От падащото меню избирате темата, която според вас най-точно отразява съдържанието на материала.

3. В полето "Уводен текст" напишете началото (първия параграф) на материала или кратко резюме. Това ще е текста, който ще се появи на първата страница на сайта и читателите ще видят първо него.

4. В полето "Основен текст" въведете останалата част от материала. Той ще се прочете от посетителите на сайта след натискане на бутона "Прочети". Тук можете или да пишете направо, или да изсипете (paste-нете) текста, ако преди това сте го написали в някакъв друг редактор.

5. Ако желаете можете да форматирате текста. За целта посочете с мишката върху полето "Основен текст" и натиснете десния бутон. Ще ви бъде предложен преход към визуален HTML редактор. Натиснете бутона "ВИЗУАЛЕН / VISUAL" и по нататък нещата са във ваши ръце...

6. Когато сте готови натискате бутона "Преглед". Сега ще видите как изглежда творението ви и можете да направите корекции.

7. Натискате "OK" когато сте проверили всичко и материалът пристига в сайта!

Бележка 1: Имайте в предвид, че е възможно вашето предложение и да не се публикува. Материалът ще се провери граматично и може да се редактира от екипа ни.

Бележка 2: Когато изсипвате текст написан в друг редактор, моля да го правите преди да сте преминали към визулания HTML редактор за форматиране. В противен случай заедно с текста пристигат понякога неочаквано много форматирана "плява". Ако все пак това се наложи - първо натиснете бутон "превключи / SwapMode" на визуалния редактор.

Бележка 3: Ако решите да промените материала си след като вече сте го изпратили, все още имате такава възможност, до момента преди да е обработен от редактора на сайта. Това става през меню "Моят профил", в секцията "Последни материали, чакащи за публикуване, изпратени от ...".


Как да изпратя материал, който представлява HTML страница със снимки?

Когато в материала има снимки, те трябва да се качат на сървъра и след това да се направят линкове към тях. Първо следвайте указанията за изпращане на текста, дадени в темата с помощна информация "Как да изпратя материал (статия или новина) за публикуване в сайта?", като за сега не натискайте бутона "ОК", с който се финализира изпращането. От тук нататък направете следното:

1. Изберете снимките, които смятате да илюстрират материала ви и ги запишете в една празна временна директория (папка) на вашия компютър.

2. Обработете ги с някакъв редактор на изображения, например "Photoshop", като спазвате следните правила, необходими заради заемане на дисково пространство:
    използвайте резолюция 72 точки (pixels) на инч;
    размер на дългата страна не повече от 510 точки (pixels), което е приблизително 13x18 см;
    средна степен на компресия, например от 5 до 7;
    големина на едно изображение 15-70 kb.
Ако прецените - направете изключение от горните правила!

3. Преминете в режим на визуален HTML редактор. Натиснете бутона "качи файл / Upload". Появява се прозорец "Качване на файл / File Uplodad".

4. Качете приготвените преди това снимки, като използвате бутона "Browse" и "Изпрати / Send".

5. Проверете какво сте направили, като използвате бутона "Виж качени / Files-Pool". Трябва да видите списък с качените от вас снимки. Там може да има и други, това да не ви притеснява! След като редактора обработи вашия материал, снимките ви ще бъдат изтрити от там.

6. От прозореца "Списък на качените файлове / List of Files in Pool" с бутона "Вмъкни изображение / InsertImage" вмъквате снимките в материала. Избягвайте да ги преоразмерявате вече вмъкнати в материала. Това трябва да е направено предварително!

7. След като сте приключили с изображенията - довършете форматирането във визуалания HTML редактор и натиснете бутона "OK" за да изпратите материала. Това е момента, в който той ще пристигне при нас!

Бележка 1: Имайте в предвид, че е възможно вашето предложение и да не се публикува. Материалът ще се провери граматично и може да се редактира от екипа ни, включително промяна на дизайна. След одобрението на материала, снимките ще бъдат преместени на постоянното им в бъдеще място, като ще бъде направена и съответната промяна на връзките им.

Бележка 2: Технически е възможно да направите само линкове към снимки, които сте сложили вие някъде преди това в Интернет. Поставянето на подобни линкове ще е указание за редактора в сайта, че може да ги изтегли от това място и да ги сложи в мястото на вашия материал. Този начин е по-затруднителен за редакторите на сайта.


Climbs - help information

under construction


Изкачвания

Изкачвания е модул към секция "Катерачни обекти" на сайта и представлява таблица с въведени данни за преминавания (и опити) на маршрути. Всеки регистриран потребител на сайта може да си въведе собствените изкачвания, стига маршрутите които е катерил да ги има в базата данни "Катерачни обекти". Екипът на Climbing Guide се старае, и ще се старае още повече, списъците с маршрути (и информацията разбира се!) да са актуални.

За сега можете да си въведете само изкачванията в България. Очаквайте обаче разширение на тази възможност и с указани от вас турове в чужбина (все пак тях човек си ги помни по-лесно, не е ли така?

Какви са ползите за вас?
Най-накрая ще знаете винаги какво сте катерили и какво не - въобще, а също сортирано по обекти, райони, масиви и др. Това е вашия онлайн бележник, при това достъпен за вас където и да се намирате по света! Не се притеснявайте да ни пишете с идей за нови улеснения и препоръки. Това може да направите тук.

Какви са ползите за другите?
Ще знаете по-точно колко и от кой се катери в даден обект и по даден маршрут. Най-важното: ще можете да попитате за маршрута който се каните да катерите с лично съобщение човек, който го е катерил вече! 

Списък на последните направени изкачвания
Какво ново в базата данни от гледна точка на въведени изкачвания? Много лесно - избирате "Последни изкачвания" от началния прозорец на "Катерачни обекти". Появява се списък, подреден по дата на изкачването. От падащите менюта над списъка можете да направите и други подредби и филтрирания на таблицата. Пробвайте и ще видите всички възможности!

Към помощната информация за модул Изкачвания


Изкачвания - обща информация

Изкачвания е модул към секция "Катерачни обекти" на сайта и представлява таблица с въведени данни за преминавания (и опити) на маршрути. Всеки регистриран потребител на сайта може да си въведе собствените изкачвания, стига маршрутите които е катерил да ги има в базата данни "Катерачни обекти". Екипът на Climbing Guide се старае, и ще се старае още повече, списъците с маршрути (и информацията разбира се!) да са актуални.

За сега можете да си въведете само изкачванията в България. Очаквайте обаче разширение на тази възможност и с указани от вас турове в чужбина (все пак тях човек си ги помни по-лесно, не е ли така?

Какви са ползите за вас?
Най-накрая ще знаете винаги какво сте катерили и какво не - въобще, а също сортирано по обекти, райони, масиви и др. Това е вашия онлайн бележник, при това достъпен за вас където и да се намирате по света! Не се притеснявайте да ни пишете с идей за нови улеснения и препоръки. Това може да направите тук.

Какви са ползите за другите?
Ще знаете по-точно колко и от кой се катери в даден обект и по даден маршрут. Най-важното: ще можете да попитате за маршрута който се каните да катерите с лично съобщение човек, който го е катерил вече!

Списък на последните направени изкачвания
Какво ново в базата данни от гледна точка на въведени изкачвания? Много лесно - избирате "Последни изкачвания" от началния прозорец на "Катерачни обекти". Появява се списък, подреден по дата на изкачването. От падащите менюта над списъка можете да направите и други подредби и филтрирания на таблицата. Пробвайте и ще видите всички възможности!

Поверителност на личната информация
При въвеждане на изкачванията имате възможност да скриете името си, датата и бележките от другите. В този случай видим за другите е само факта, че даден маршрут е катерен - това дава възможност да се изпрати съобщение. Има специално поле за лични бележки, които никога не се показват на другите, дори когато изкачването е маркирано като "видимо".

Към помощната информация за "Катерачни обекти"


Катерачни обекти - обща информация

Катерачни обекти е база данни в която са структурирани катерачните обекти в България. Информацията е разделена на обекти, райони, масиви, маршрути и изкачвания. За да може да влезете в базата данни ви е необходима задължителна регистрация - потребителско име.

Катерачни обекти е един от главните раздели на сайта Climbing Guide. Екипът ни разбира, че информацията е едно от най-важните условия за успешно и приятно катерене! Не се притеснявайте да ни пишете с идей за нови улеснения и препоръки. Това може да направите тук.

Как се подава информация? Вижте тук.


Въвеждане и редактиране на изкачване

Добавянето на изкачване става лесно и бързо. За целта трябва да се намираме в списъка с маршрути на съответния катерачен обект (район, масив) и да изберем малката иконка "Добави" в колоната "Лични изкачвания".

Дата на изкачването
Можем да въведем ден, месец и година, или само някои от тях (това е удобно когато въвеждаме изкачване на което не знаем точната дата...доста често се случва:-). За улеснение отдясно има бутон "Календар", който показва графичен "вечен" календар, от него с мишката прехвърляме желаната дата.

Бележки
Не е задължително да се попълва, но е желателно. Ако съобщението е "видимо" за другите - те ще виждат и тези бележки.

Лични бележки
Тук можете да пишете каквото пожелаете, не е видимо за другите при никакви обстоятелства, дори ако изкачването е маркирано като "видимо". Това е вашият личен Интернет катерачен бележник!

Видимо за другите потребители?
Това маркиращо бутонче е много важно за конфиденциалността на датата, полето за бележки и вашето потребителско име! Когато е маркирано, въведеното от вас изкачване ще се вижда от останалите потребители на Climbing Guide - и като потреб.име и текста на бележките (без личните!).
Когато не е маркирано - това е указание за програмата, че потреб.име и бележките ви са само за ваша собствена информация, те не могат да се видят от никой друг. Тогава останалите потребители виждат че някой е въвел изкачване за съответния маршрут, но то е е маркирано като "скрито". Все още другите могат да ви изпратят съобщение, но те не знаят на кого го изпращат и единствено от вас зависи дали ще отговорите.


« 1 2 »
Запазените марки в този сайт са на собствениците им. Авторските права на коментарите, статиите и снимките са на изпратилите ги, всичко останало © climbingguidebg.com. Използването без позволението на авторите е незаконно. Отпечатването е разрешено само за собствена употреба.
eshop.climbingguidebg.com  | esoft.cmstory.com/