https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=advertise
https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=donate
Printer page
https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=donate

Подкрепи ни!
   
ОбектРайонСекториМаршрПо типДоКатегории***КатеренеМ.н.в. СофияИзкачв
ВитошаКомините7
10371 СП8 СТ23 ТР7b
3a 4a 4b 4c 5a 5a+ 5b 5b+ 5c 5c+ 5c+/6a 6a 6a/6a+ 6a+ 6a+/6b 6b 6b+ 6c 7a 7a+ 7b
спорттрад1600 м17 км
ВитошаРезньовете4
2815 СП3 СТ4 ТР6a+
1a 2a 3b 4b 4c 4c+ 5a 5a+ 5b+ 5c 6a 6a+
спорттрадалпийскоскитурпреход2250 м23 км
ВитошаХижа Купена - учебни скали4
136b+
3b 4b 5a 5a+ 5c 6a 6b+
спорт1870 м23 км
ВитошаЧерни връх - Резньовете7
667b+
6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7a+/7b 7b 7b+
боулдър2260 м23 км
ВитошаЗлатните мостове3
115 СП7b/7b+
3b 4b 4b+ 5a+ 5b 6b 6c 7a+ 7b 7b/7b+
боулдър1450 м20 км
ВитошаБоянски водопад2
2919 СП1 СТ1 ТР7a+
3b 5a 5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a+
спорттрадледенодрай1280 м19 км
ВитошаБояна - боулдъри2
боулдър850 м9 км
ВитошаМомина скала
трад900 м9 км
ВитошаВладая - Мърчаево1
77c
5b 5c 6a+ 6b 6b+ 7c
боулдър1300 м20 км
ВитошаДрагалевци - Симеоново1
377b
3a 3b 4a 4b 4c 5a 5a+ 5b 5b+ 5c 5c+ 6a 6a+ 6a+/6b 6b 6b+ 6c 7a 7b
Алекова скала
спорт
1000 м13 км
ВитошаВитоша - изкуствени стени1
спорт23 км
РилаХижа Иван Вазов1
традалпийско2310 м121 км
РилаХижа Скакавица5
2112 ТР6b
4b 5a 5b 5b+ 5c 5c+ 6a 6b
традалпийсколедено1856 м95 км
РилаХижа Седемте езера9
4312 СП2 СТ24 ТР7a+
3b 3c+ 4a 4b 4c 5a+ 5b 5b+ 5c 5c+ 6a 6a+ 6c 6c+ 7a+
спорттрадалпийсколедено2202 м90 км
РилаУрдина река2
51 СТ4 ТР6b
6a 6a+ 6b
традалпийско82 км
РилаХижа Мальовица22
8749 СП5 СТ29 ТР7b+
3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5a+ 5b 5b+ 5c 5c+ 6a 6a/6a+ 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+
боулдърспорттрадалпийсколеденоферата1985 м87 км
РилаВтора тераса7
152 СП4 СТ9 ТР7a
5a 5a+ 5b 5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6c 7a
боулдърспорттрадалпийско2235 м125 км
РилаЗаслон Страшно езеро9
392 СП1 СТ36 ТР6b
3c 4a 4b 4c 5a 5a+ 5b 5c 6a 6a+ 6b
спорттрадалпийско2465 м125 км
РилаЗаслон БАК (Орловец)28
1031 СП3 СТ96 ТР8a
1a 2a 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5a+ 5b 5c 5c+ 6a 6a/6a+ 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 6c+/7a 7b 7b/7b+ 7c 7c+ 8a
спорттрадалпийскотраверсскитурпреход2550 м125 км
РилаМальовица и Еленино езеро13
728 СП10 СТ47 ТР7c
2a 3b 3c 3c+ 4a 4b 4c 4c+ 5a 5a+ 5b 5c 5c+ 6a 6a/6a+ 6a+ 6a+/6b 6b 6b+ 6c 6c+ 6c+/7a 7a+ 7b 7c
спорттрадалпийскотраверсскитурпреход125 км
РилаКирилова поляна22
38718 СП2 ТР8c
5a 5b 5c 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+ 7c 7c+ 8a 8a/8a+ 8a+ 8b 8b+ 8c
боулдърспорттрадпреход1465 м123 км
РилаБели Искър10
731 ТР8b
5a+ 5c+ 6a 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+ 7c 7c+ 8b
боулдър1103 м69 км
РилаЛеви Искър - Мала Църква1
177a
5c 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a
спорт71 км
РилаБоровец2
297a+
3a 3c 4b 4c 5a 5a+ 5b 5c 5c+ 6a 6a+ 6a+/6b 6b 6c 7a+
спорт1323 м70 км
РилаХижа Мусала4
43 ТР2a
2a
традалпийско2389 м78 км
РилаХижа Заврачица7
108 ТР6a
3c 4a 4c 5a 6a
традалпийско2185 м162 км
РилаХижа Грънчар1
23b
3b
традалпийско2198 м162 км
РилаХижа Рибни езера
традалпийско2230 м132 км
РилаКостенец3
2218 СП4 ТР8a+
5b 5c+ 6a 6a+ 6a+/6b 6b+ 6c+ 6c+/7a 7a 7a+ 7b 7c 7c/7c+ 7c+ 8a+
спорт700 м80 км
РилаСестримо
трад
ПиринБанско1
3533 СП7c+
3b 3c 4a 4a+ 4b+ 5a 5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c/6c+ 6c+ 7a 7a/7a+ 7a+ 7b+ 7c+
спорт1000 м157 км
ПиринХижа Яворов8
3634 ТР6a
3a 3b 4a 4b 4c 5a 5b 5c 5c+ 6a
традалпийскотраверспреход1740 м151 км
ПиринХижа Бъндерица и Вихрен16
3312 СП21 ТР7a
4a 4b 4c 5a 5a+ 5c+ 6a 6a+ 6c 7a
спорттрадалпийскотраверсскитурпреход1950 м167 км
ПиринХижа Синаница3
85b
4b 4c 5a 5b
традалпийско2190 м167 км
ПиринХижа Демяница2
81 СТ7 ТР6a+
5b 6a+
традалпийскотраверсскитурпреход1985 м165 км
ПиринЗаслон Тевно езеро1
14a
4a
традалпийско2512 м181 км
ПиринХижа Беговица
традалпийско1750 м185 км
Средна Стара планинаКозя стена1
13c
3c
алпийско1562 м184 км
Средна Стара планинаАмбарица3
1
алпийскотраверсскитурпреход1503 м183 км
Средна Стара планинаРайските скали4
435c
3a 3c 4a 4c 5a 5b 5c
традалпийско1405 м202 км
Средна Стара планинаСеверен Джендем7
2919 ТР6a
3a 3b 4a 4b 4c 5a 5a+ 5c+ 6a
Северният Джендем е стена с ширина повече от 10 км и височина варираща от 400 до 800 м. Прорязана от десетки лавинни улеи, ясно изразени ръбове, скални тераси, различни фирнови полета и множество водопади с различна дължина, тя е една уникална природна даденост.
традалпийсколеденотраверсскитурпреход
1504 м191 км
Средна Стара планинаСеверен Джендем - източна част3
2
традалпийсколедено195 км
Средна Стара планинаТриглав6
13c
3c
традалпийсколедено1370 м213 км
ВрацаR1 Стегите3
728c
5a 5c 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7b 7b+ 7c 7c+ 8a 8a+ 8b 8b/8b+ 8b+ 8c
спорт860 м116 км
ВрацаR2 Малката дупка3
838c
5b 5c 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a/7a+ 7a+ 7b 7b/7b+ 7b+ 7b+/7c 7c 7c+ 7c+/8a 8a 8a/8a+ 8a+ 8a+/8b 8b 8b+ 8c
спорт630 м113 км
ВрацаR3 Голямата дупка4
609a
5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6b+/6c 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b/7b+ 7b+ 7c 7c+ 7c+/8a 8a 8a/8a+ 8a+ 8a+/8b 8b 8b/8b+ 8b+ 8c 9a
спорт660 м113 км
ВрацаR4 Згориградски район1
126b
4a 4c 5a 5a+ 5b 5c 6b
трад650 м111 км
ВрацаR5 Проходът Вратцата9
13660 СП28 СТ48 ТР7b+
3a 4b 4c 5a 5a+ 5b 5c 5c+ 6a 6a+ 6a+/6b 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b+
спорттрад450 м111 км
ВрацаR6 Централна стена5
6612 СТ54 ТР8a
4b 4c 5a 5b 5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b+ 7c 8a
трад680 м111 км
ВрацаR7 Долен централен район12
17931 СП68 СТ80 ТР7c
3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5a+ 5b 5b+ 5c 5c+ 6a 6a/6a+ 6a+ 6b 6b/6b+ 6b+ 6b+/6c 6c 6c+ 7a 7a+ 7a+/7b 7b 7b+ 7c
спорттрад500 м111 км
ВрацаR8 Източен район8
5512 СП18 СТ25 ТР7a+/7b
3c 4b 4c 5a 5a+ 5b 5b+ 5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b/6b+ 6b+ 6b+/6c 6c 6c+ 6c+/7a 7a 7a+/7b
трад680 м111 км
ВрацаR9 Гражданска защита2
15a+
5a+
трад450 м111 км
ВрацаR10 Паволче2
218b
5a 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7c+ 8a 8a+ 8b
спорт780 м109 км
ВрацаR11 Шопката
спорт760 м108 км
ВрацаR12 Манастирски дол
спорт680 м106 км
ВрацаR13 Медковец
спорт770 м108 км
ВрацаR14 Воеводин дол (Скакля)1
ледено780 м109 км
ВрацаR15 Боров камък1
ледено1000 м114 км
ЛакатникR2 Вражите дупки21
342320 СП9a
3a 3b 4b 4c 5a 5a+ 5b 5b+ 5c 5c+ 6a 6a+ 6a+/6b 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a/7a+ 7a+ 7b 7b+ 7c 7c+ 7c+/8a 8a 8a+ 8b 8b+ 8b+/8c 8c 8c+ 9a
боулдърспорт480 м59 км
ЛакатникR3 Петренски дол4
2815 СП7c
5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7c
спорт480 м59 км
ЛакатникR4 Воденицата5
688b+
5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+ 7c 7c+ 7c+/8a 8a 8a+ 8b+
спорт480 м59 км
ЛакатникR5 Алпийска поляна4
8167 СП10 ТР8b
3b 4b 5a 5a+ 5b 5c 5c+ 6a 6a/6a+ 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+ 7b+/7c 7c 8a 8a+ 8b
боулдърспорттрад480 м60 км
ЛакатникR6 Кръста2
66a+
4c 5c+ 6a 6a+
трад550 м60 км
ЛакатникR7 Оплетня1
198b+
6b 6b+ 6c+ 7a 7a+ 7b/7b+ 7b+ 7c 7c+ 8a+ 8b 8b+
спорт580 м67 км
ЛакатникЯворец4
378b
5c 6a 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+ 7b+/7c 7c 7c/7c+ 7c+ 8a 8a+ 8b
спорт1130 м59 км
БоженицаR1 Боженица - под поляната7
938a+
5a 5a+ 5b 5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+ 7b+/7c 7c 8a+
спорт430 м84 км
БоженицаR2 Боженица - до реката1
106c+
5c 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+
спорт240 м82 км
БоженицаR3 Боженица - Крепостта1
218b+
4b 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6b+/6c 7a 7a+ 7b 7c+ 8a 8b 8b+
спорт600 м85 км
БоженицаБоженица - боулдъри2
577c
6a 6a+ 6b 6b+ 6b+/6c 6c 6c/6c+ 6c+ 7a 7a+ 7a+/7b 7b 7b/7b+ 7b+ 7b+/7c 7c
боулдър
БоженицаКалугерово - боулдъри1
147b+
6a+ 6b 6c 7a 7a+ 7b 7b+
боулдър83 км
Тетевен и РибарицаТетевен2
618c
5c 5c+ 6a 6b 6b+ 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+ 7c 7c+ 8a 8a+ 8b 8b+ 8c
спорт110 км
Тетевен и РибарицаРибарица2
388a+
6b 6b+ 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+ 7b+/7c 7c 7c+ 8a 8a+
спорт120 км
Карлуковски проломКарлуково - Проходна8
113112 СП1 ТР9a
4c 5a 5a+ 5b 5c 6a 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+ 7c 7c+ 8a 8a+ 8b 8b+ 8c 8c+ 9a
спорт220 м113 км
Карлуковски проломКарлуково - Кариерата1
спорт200 м115 км
Карлуковски проломКунино2
258b
5c+ 6a 6b 6c+ 7a 7a/7a+ 7b 7b+ 7c 7c/7c+ 7c+ 8a 8b
спорт200 м122 км
София и околностиБеледие хан6
4933 СП2 СТ14 ТР7a+
3b 4b 4c 5a 5a+ 5b 5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 6c+/7a 7a 7a+
Стените
спорттрад
740 м27 км
София и околностиГургулят - Петлюка3
307b
3c 5a 5b 5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c+ 7a 7a+ 7b
спорт800 м42 км
София и околностиВрабча8
898b
4a 4b 4c 5a 5a+ 5b 5b+ 5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7a+/7b 7b 7b/7b+ 7b+ 7c 7c+ 8a 8a+ 8b
спорт850 м83 км
София и околностиТрънското ждрело - Ерма2
151 СП14 ТР6a+
5b 5c 6a 6a/6a+ 6a+
спорттрадалпийско88 км
София и околностиПогановско ждрело1
76a+
3c 5c 5c+ 6a 6a/6a+ 6a+
спорттрадалпийско84 км
София и околностиКалотина2
96c+/7a
5b+ 5c 5c+ 6b 6b+ 6c+/7a
спорт520 м58 км
София и околностиКомщица6
3433 СП1 ТР6c+/7a
3b 4c 5a 5a+ 5b 5b+ 5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+/7a
спорт960 м65 км
София и околностиГинци10
158a/8a+
5b+ 5c 6b 6c 6c+/7a 7a 7b 7b+/7c 8a/8a+
спорт1100 м56 км
София и околностиБрезе11
106101 СП3 СТ2 ТР8b
5a 5a+ 5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b/6b+ 6b+ 6c 6c+ 7a 7a/7a+ 7a+ 7b 7b/7b+ 7b+ 7b+/7c 7c 7c+ 8a 8a/8a+ 8a+ 8b
спорт850 м53 км
София и околностиДобравишка Скакля3
117a
5c 6a 6a+ 6b 6c 7a
спорт920 м50 км
София и околностиБов - Скакля2
леденодрай600 м52 км
София и околностиБов - Високия камък1
15a+
5a+
трад
София и околностиРитлите
трад
София и околностиХижа Мургана1
56a
5a 5c 6a
спорт1450 м96 км
Велико Търново и околностиСвета Троица7
152151 СП8b+
4a 5a 5a+ 5b 5c 5c+ 5c+/6a 6a 6a/6a+ 6a+ 6a+/6b 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a/7a+ 7a+ 7a+/7b 7b 7b+ 7c 7c/7c+ 7c+ 7c+/8a 8a 8a+ 8a+/8b 8b 8b/8b+ 8b+
спорттрад250 м230 км
Велико Търново и околностиУстето запад (с къщичката)2
517c+
4b 5a+ 5b 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c+ 7a 7a+ 7c 7c+
спорт200 м220 км
Велико Търново и околностиУстето изток2
248b/8b+
5a+ 5c+ 6a 6a+ 6b 7a 7b+ 7b+/7c 7c 8b/8b+
спорт180 м222 км
Велико Търново и околностиАрбанаси1
спорт228 км
Велико Търново и околностиДряновски манастир5
8967 СП7 СТ13 ТР9a/9a+
5a 5b 5c 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+ 7c 7c+ 7c+/8a 8a 8a+ 8b 9a 9a/9a+
спорттрад220 км
Велико Търново и околностиГаброво - Устието2
2524 СП6c
3a 5a 5b 5b+ 5c 5c+ 6a 6a+ 6b+ 6c
спорт480 м205 км
Велико Търново и околностиВитата стена1
214a
3a 3c 4a
трад570 м186 км
Велико Търново и околностиВелико Търново - изкуствени стени3
спорт222 км
Велико Търново и околностиКилифарево - изкуствени стени1
спорт231 км
Велико Търново и околностиЕлена - изкуствени стени1
1
спорт262 км
Пловдив и околностиПловдив Тепетата3
298b
5a 5a+ 5b 5b+ 5c+ 6a 6b 6b/6b+ 7a 7a+ 7b 7b+ 7c 7c+ 8b
спорт144 км
Пловдив и околностиПроцепа1
спорт780 м
Пловдив и околностиБряновщица4
5215 СП4 СТ33 ТР8a
5a 5a+ 5c 5c+ 6a 6a/6a+ 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7c+ 8a
спорттрад720 м161 км
Пловдив и околностиТъмраш4
4830 СП12 ТР7b
4b 5a 5a+ 5b 5c 5c+ 6a 6a+ 6a+/6b 6b 6b+ 6c 7a 7b
спорттрад570 м164 км
Пловдив и околностиСлавееви скали1
257b
4a 5b 5c 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b
спорт700 м186 км
Пловдив и околностиЮгово1
237b+
5b 5c 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b+
спорт950 м188 км
Пловдив и околностиКарлово Стара река4
157c+
5b 6a 6b 6c 6c+ 7a 7a+ 7a+/7b 7c+
спорт191 км
Русе и околностиРусе Кулата1
197a
5a+ 5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c+ 7a
спорт306 км
Русе и околностиБасарбово3
547b+
4c 5a 5a+ 5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+
спорт306 км
Русе и околностиКошов5
5
спорттрад293 км
Русе и околностиТабачка7
7876 СП2 ТР8b
5a 5a+ 5b 5c 5c+ 6a 6a/6a+ 6a+ 6b 6b+/6c 6c 6c+ 6c+/7a 7a 7a+ 7a+/7b 7b 7b+ 7b+/7c 7c 7c/7c+ 7c+ 8a 8a+ 8b
спорт296 км
Русе и околностиШироково2
спорттрад284 км
Русе и околностиПепелина2
408c
5b+ 5c 6a 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+ 7c+ 8a 8a+ 8b 8c
спорт285 км
Русе и околностиРусе - изкуствени стени2
спорт309 км
Плевен и околностиКайлъка5
588a+
3b 5a+ 5b 5b+ 5c 6a 6a/6a+ 6a+ 6a+/6b 6b 6b/6b+ 6b+ 6c+ 6c+/7a 7a 7a+ 7b 7b+ 7b+/7c 7c 8a 8a+
спорт168 км
Плевен и околностиПлевен - изкуствени стени1
спорт
Ловеч и околностиЛедницата1
ферата103 км
Ловеч и околностиЛовеч боулдър район3
527c/7c+
6a 6a+ 6b 6b/6b+ 6b+ 6c 6c+/7a 7a/7a+ 7a+ 7c/7c+
боулдър158 км
Ловеч и околностиЛовеч Червените скали3
6246 СП16 ТР8b
5a 5b+ 5c 5c+ 6a 6a+ 6a+/6b 6b 6b/6b+ 6b+ 6b+/6c 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b/7b+ 7b+ 7c 7c+ 8a 8a+ 8b
спорт158 км
Ловеч и околностиБежаново1
31 СП6b+
6b+
спортдрай134 км
Ловеч и околностиКрушуна1
128a
5c 6a+ 6b+ 6c 6c+ 7a 7c+ 8a
спорт215 м183 км
Ловеч и околностиДеветашка пещера
спорт178 км
Шумен и околностиДивдядово1
277a+
4b 5a 5b 5c 5c+ 6a 6b 6b+ 6c+ 7a+
спорт370 м359 км
Шумен и околностиДяволското проходче
спорт369 км
Шумен и околностиМадарски скали
спорт383 км
Варна и околностиЧудните скали3
198a+
4b 5a+ 5c+ 6a 6a/6a+ 6c 6c+ 7a 7c 8a+
спорт110 м410 км
Варна и околностиМанастира1
2827 СП1 ТР7b
4b 4c 5a 5a+ 5b 5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c+ 7a 7b
спорт360 м411 км
Варна и околностиПровадия2
207b+
5c 5c+ 6a 6b 6c+ 7a 7a+ 7b+
спорт180 м448 км
Варна и околностиКарапелит2
спорттрад160 м462 км
Варна и околностиВарна - изкуствени стени2
спорт
Сливен и околностиДолапите2
76c+
4b 4c 5a 5a+ 5b+ 6b 6c+
спорт350 м309 км
Сливен и околностиМочурите4
335c+
3b 3c 3c+ 4a 4b 4c 5a+ 5b 5b+ 5c+
традалпийско
Сливен и околностиКарандила10
756b
3b 3c 3c+ 4a 4b 4c 5a 5a+ 5b 5b+ 6a 6b
традалпийско
Сливен и околностиКарандила - Източни скали2
2522 СП3 ТР7c
3c 4c 5a+ 5b 6a 6a+ 6b 6b+ 6c+ 7a 7a+ 7b 7c
спорттрад950 м340 км
Сливен и околностиДълбоки дол2
56b+
5c 6a 6b+
спорт
Сливен и околностиДълбоки дол - боулдъри2
боулдър450 м
Сливен и околностиМоллова кория - боулдъри3
боулдър350 м
Сливен и околностиСливен - изкуствени стени1
спорт
Стара Загора и околностиМилкини скали1
4
спорт246 км
Стара Загора и околностиЕнинско ждрело1
45c+
5a+ 5c+
спорт241 км
Стара Загора и околностиМъглижки скали
спорт261 км
Камен бряг и ТюленовоКамен бряг - Яйлата6
325 ТР6c+/7a
2a 4b 4c 5b 5c 6a 6a+ 6a+/6b 6b 6b+ 6c/6c+ 6c+ 6c+/7a
боулдърспортDWSтрад525 км
Камен бряг и ТюленовоТюленово10
638a/8a+
4c 5a 5a+ 5c 5c+ 6a 6a/6a+ 6a+ 6a+/6b 6b 6b+ 6b+/6c 6c 6c+ 7a 7a+ 7a+/7b 7b 7b+ 7b+/7c 7c 7c/7c+ 8a/8a+
DWS529 км
КопривщицаКопривщица7
737b
6a 6a+ 6b 6b/6b+ 6b+ 6b+/6c 6c 6c+ 6c+/7a 7a 7a+ 7b
боулдър145 км
КопривщицаСтрелча1
87a
6a 6a+ 6b+ 7a
боулдър134 км
Смолян и околностиНевястата - Турлука2
54 СП1 ТР5c/5c+
3c 4c 5b+ 5c/5c+
спорттрад1300 м234 км
Смолян и околностиСредок1
1
ледено1200 м246 км
Смолян и околностиТриград
БелоградчикБелоградчик Дъбравка
спорттрад229 км
БелоградчикБелоградчик Чифлик
спорттрад218 км
БелоградчикБелоградчик Извос 1
спорттрад217 км
БелоградчикБелоградчик Извос 2
спорттрад216 км
БелоградчикБелоградчик
спорттрад219 км
БелоградчикБелоградчик Сабубин камък
спорттрад213 км
БелоградчикБелоградчик Боровица
спорттрад210 км
БелоградчикБелоградчик Фалковец
спорттрад207 км
БелоградчикБелоградчик Гюркич
спорттрад193 км
БелоградчикБелоградчик север
спорттрад217 км
БелоградчикБелоградчик Гардата
спорттрад
Благоевград и околностиБлагоевград - Бачиново1
11
боулдър
Общо: 15955548688259
Запазените марки в този сайт са на собствениците им. Авторските права на коментарите, статиите и снимките са на изпратилите ги, всичко останало © climbingguidebg.com. Използването без позволението на авторите е незаконно. Отпечатването е разрешено само за собствена употреба.
eshop.climbingguidebg.com  | esoft.cmstory.com/