https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=advertise
https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=donate
Printer page
https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=donate

ВРЪХ
Изкачвания - 0 Добави изкачване Добави снимка Подкрепи ни!
   
СекторМаршрПо типДоКатегорииДължина***Изл.КатеренеСтруктПодходДенивМ.н.в. СофияGPSИзкачв
Стъпалата155c
3a 3b 4a 4b 4c 5a 5b 5c
Wтрадалпийсковаровик60 мин2200 м
41.81289,23.37275 Върха на Първо стъпало
Каменитица - Северозападна стена45c+
4c 5b 5c+
NWтрадалпийсковаровик70 мин2726 м
41.79757,23.36912 Връх Каменитица
 
Общо: 2191
Снимки | Коментари | Местоположение | Описание | Етимология


GPS точка: 41.79757,23.36912 вр. Разложки Суходол 

Надморска височина: 2726 m
Вид маршрути: традалпийско
Върхът е разположен на Карстовото било на Северен Пирин, между върховете Разложки суходол и Баюви дупки. Кота 2725.8 м по топ.карта. Има някои недоразумения относно името, тъй като в по-старите карти тази точка е отбелязана като по-високата, източна кота на вр. Разложки суходол. Тук тази кота ще наричаме Каменитица, така, както се е утвърдило сред алпинистите и планинарите през последните деситилетия, т.е. върхът, от който се спуска реброто, на което се намират Стъпалата. Разложки суходол е по-ниския (2640 м) връх в непосредствена близост на запад - разделя ги малка седловина
Обект за алпийски изкачвания е Северозападната стена на върха, която има дъговидна форма, със западно изложение в лявата си част (към Стъпалата) и със северозападно изложение в централната и дясна част.

Извадка от книгата на Н.Даутов "Пирин - речник и пътеводител", 2008 г.:
В картите и литературата има противоречива информация коя от котите между Суходолски превал и в. Баюви дупки (Каменитица) е Разложки суходол. До 50-те години на XX век те са единни, че в. Разложки суходол е кота 2726 м, от която в север-североизточна посока посока се отделя ридът, разделящ циркусите Разложки суходол и Баюви дупки, на който се намира скалното образувание Събиците (Стълбите). Така е отразено и в първите пътеводители на Пирин (виж Хаджирадонов, 1929 и Георгиев, 1956). От 60-те години обаче в литературата и картите този връх се отбелязва с името Каменитица - друго име на в. Баюви дупки, а Разложки суходол се назовава и отбелязва кота 2640 м между него и Суходолски превал.
Произход на името: Нарича се суходол заради карстовия терен, където водите на реката се губят. Носи името Разложки, понеже се намира в землището на гр. Разлог. Преди върхът се е наричал Мехомийски суходол по старото име (Мехомия) на гр. Разлог.Ако тази информация ти е била полезна - подкрепи ни!


Снимки 
 | Добави снимка
Още няма изпратени снимки.


Още няма направени коментари.

Коментари се правят само от регистрирани посетители. Регистрирайте се или влезте.

Запазените марки в този сайт са на собствениците им. Авторските права на коментарите, статиите и снимките са на изпратилите ги, всичко останало © climbingguidebg.com. Използването без позволението на авторите е незаконно. Отпечатването е разрешено само за собствена употреба.
eshop.climbingguidebg.com  | esoft.cmstory.com/