https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=advertise
https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=donate
Printer page
https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=donate

Подкрепи ни!
   
РайонСекторМаршрПо типДоКатегорииДължина***Изл.КатеренеСтруктПодходДенивМ.н.в. СофияИзкачв
Хижа Иван ВазовОтовица - Северна стена
традалпийскогранит
 
Хижа СкакавицаГолемия водопад3
60 мледенолед40 мин95 км
Хижа СкакавицаЦентрален (Капака на кофчега)2
150 малпийсколеденолед40 мин95 км
 
Хижа СкакавицаКабул - Източна стена126b
4b 5a 5b 5b+ 5c 5c+ 6a 6b
250 мтрадалпийско гранит30 мин95 км
Хижа СкакавицаВисулките3
30 мледенодрайлед20 мин95 км
Хижа СкакавицаМалкия водопад1
25 мледенолед95 км
Хижа Седемте езераХарамията - ляво крило198 СП2 СТ9 ТР7a+
3b 4b 5a+ 5b 5b+ 5c 5c+ 6a 6a+ 6c 6c+ 7a+
100 мNтрадалпийско гранит30 мин200 м96 км
Хижа Седемте езераХарамията - средно крило (северна стена)64 СП2 ТР6a+
4b 5c+ 6a+
150 мNспорттрадалпийско гранит35 мин230 м96 км
Хижа Седемте езераХарамията - дясно крило45a+
5a+
100 мNтрадалпийско гранит35 мин230 м96 км
Хижа Седемте езераЕзерен връх - Северна стена (Езерния лед)52 ТР
300 мNтрадалпийсколеденогранит40 мин250 м96 км
Хижа Седемте езераЕзерен връх - Източна стена33c+
3c+
Eтрадалпийско гранит96 км
Хижа Седемте езераКота 2517 (над ез. Бъбрека) - Източна стена23b
3b
150 малпийскогранит96 км
 
Хижа Седемте езераМалък Кабул (Чочов връх) - североизточна страна24c
4a 4c
алпийско гранит96 км
 
Хижа Седемте езераПаничишките езера1
традалпийсколеденогранит96 км
 
Хижа Седемте езераНад Долното езеро1
Nтрадалпийсколеденогранит30 мин50 м96 км
 
Урдина рекаГорна Урдина игла16a+
6a+
традалпийскогранит
 
Урдина рекаСредна Урдина игла41 СТ3 ТР6b
6a 6b
традалпийскогранит
 
Хижа МальовицаM10 Около хижа Мальовица26c+
6a 6c+
боулдърспортгранит87 км
 
Хижа МальовицаM10 Ледена кула
15 мледенолед87 км
 
Хижа МальовицаM11 Черната скала - лява игла14c
4c
80 мтрадалпийскогранит87 км
Хижа МальовицаM12 Черната скала - средната игла24c
4c
80 мтрадалпийскогранит87 км
 
Хижа МальовицаM13 Черната скала - дясна игла75c+
4b 5a 5a+ 5b 5c+
традалпийскогранит87 км
Хижа МальовицаM14 Леда на Първа тераса
леденолед87 км
 
Хижа МальовицаM15 Боулдъри на Първа тераса
боулдъргранит125 км
 
Хижа МальовицаM21 Вляво от Заешкия улей
спортгранит
 
Хижа МальовицаM22 Заешка пътека - горна част16a
6a
традалпийскогранит87 км
 
Хижа МальовицаM23 Колибата57a
5b+ 6a 6a+ 6c+ 7a
25÷30 мEспорт гранит15 мин150 м2120 м87 км
 
Хижа МальовицаM24 Куклата - лява част (Малката кукла)34c
4c
100 мEспорттрадалпийскогранит18 мин150 м2140 м87 км
 
Хижа МальовицаM25 Куклата - Източна стена2010 СП3 СТ7 ТР7b+
3a 4b 5a 5b+ 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+
120 мEспорттрадалпийскогранит17 мин140 м2140 м87 км
Хижа МальовицаM26 Куклата - дясна част35c+
5b 5c 5c+
90 мEспорттрадалпийскогранит15 мин130 м2140 м87 км
Хижа МальовицаM27 Виа ферата2
150 мSEферата гранит15 мин150 м2140 м87 км
Хижа МальовицаM28 Учебни скали до хижата1815 СП2 СТ1 ТР6b+
3b 3c 4a 4b 4c 5a 5a+ 5b 5b+ 5c 5c+ 6a/6a+ 6a+ 6b+
30 мEспорттрад гранит10 мин100 м2100 м87 км
Хижа МальовицаM29 Жълтите скали66b
5a+ 5c+ 6a/6a+ 6a+ 6b
30 мEспортгранит20 мин150 м2150 м87 км
Хижа МальовицаM30 Калбурска стража36a/6a+
4b 6a 6a/6a+
80 мSEтрадалпийскогранит30 мин200 м2200 м86 км
Хижа МальовицаM31 Долен сектор
SEспортгранит
 
Хижа МальовицаM32 Калбурска игла21 ТР
SEтрадалпийскогранит87 км
 
Хижа МальовицаM33 Срещу чешмата117a
4b 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a
20 мSEспорт гранит20 мин150 м1840 м87 км
Хижа МальовицаM34 Учебни скали до школата
10÷30 мSEтрадалпийскогранит20 мин150 м1850 м87 км
 
Хижа МальовицаТраверси, скитурове и преходи1
траверсскитурпреходгранит0 мин0 м
Втора терасаБоулдъри на Втора тераса
спорттрадгранит25 мин250 м2250 м
 
Втора терасаКамилски игли15a+
5a+
SWтрадалпийскогранит125 км
 
Втора терасаГолям петел - Северозападна стена15a
5a
традалпийскогранит125 км
 
Втора терасаБезименен връх - Северна стена15a+
5a+
традалпийскогранит125 км
Втора терасаСивите скали46a+
5a 5b 5c 6a+
45 мтрадгранит125 км
Втора терасаЧервената плоча72 СП5 ТР7a
5c+ 6a 6b 6c 7a
40 мEспорттрадгранит30 мин300 м2300 м125 км
Втора терасаИглите на Малка Мальовица16b
6b
традалпийскогранит125 км
 
Заслон Страшно езероЛопушки връх - Източна стена25a
5a
традалпийскогранит126 км
 
Заслон Страшно езероИглата до малкия Купен13c
3c
традалпийскогранит125 км
 
Заслон Страшно езероМалък Купен - Северна стена35b
4a 5b
традалпийскогранит125 км
 
Заслон Страшно езероСреден Купен - Северна стена61 СТ5 ТР6b
5a 5c 6a 6b
традалпийскогранит125 км
Заслон Страшно езероЛовница - Източна стена65b
4a 4c 5a+ 5b
традалпийскогранит125 км
 
Заслон Страшно езероЛовница - Северна стена45b
4a 4c 5b
традалпийскогранит125 км
 
Заслон Страшно езероКамилата - Северна стена152 СП13 ТР6a+
4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a+
100÷150 мNспорттрадалпийско гранит100 мин530 м2430 м125 км
Заслон Страшно езероПалеца - северна стена2
традалпийскогранит125 км
 
Заслон Страшно езероБоулдъри около Страшното езеро
боулдъргранит
 
Заслон БАК (Орловец)A Камилата - Южна стена
традалпийскогранит125 км
 
Заслон БАК (Орловец)B Злият зъб - Югоизточна стена101 СП9 ТР7c
5b 5c 5c+ 6a 7b/7b+ 7c
250 мтрадалпийско гранит125 км
Заслон БАК (Орловец)C Злият зъб - Севeрна стена56a/6a+
3c 4b 5a 5c 6a/6a+
100 мтрадалпийскогранит125 км
Заслон БАК (Орловец)D Злият зъб - Югозападна стена34a
2a 3c 4a
50 мтрадалпийскогранит125 км
Заслон БАК (Орловец)E Долна Дяволска игла - Източна стена21 СТ1 ТР5c
5c
традалпийскогранит125 км
 
Заслон БАК (Орловец)F Черна Дяволска игла - Източна стена56c
5c 6b+ 6c
традалпийскогранит125 км
Заслон БАК (Орловец)G Крайна Дяволска игла - Източна стена71 СТ6 ТР8a
5a 5c 7b 8a
традалпийско гранит125 км
Заслон БАК (Орловец)H Червена Дяволска игла - Източна стена107c+
5a 5b 5c 5c+ 6a+ 6c+ 6c+/7a 7c+
традалпийско гранит125 км
Заслон БАК (Орловец)I Средна Дяволска игла - Източна стена35c
5a 5c
традалпийскогранит125 км
Заслон БАК (Орловец)J Горна Дяволска игла - Източна стена51 СТ4 ТР7b
5b 5c 6a 7b
традалпийско гранит125 км
Заслон БАК (Орловец)J1 Горна Дяволска игла - Северна стена35b
4c 5b
традалпийскогранит125 км
Заслон БАК (Орловец)K Двуглав - Западна страна24b
1a 4b
традалпийскогранит125 км
Заслон БАК (Орловец)L Двуглав - Южна стена85c
4a 4b 4c 5b 5c
450 мтрадалпийскогранит125 км
Заслон БАК (Орловец)M Двуглав - Югоизточна стена35c
5b 5c
250 мтрадалпийскогранит125 км
 
Заслон БАК (Орловец)N Двуглав - Източна (черната) стена26b
5c+ 6b
традалпийско гранит125 км
 
Заслон БАК (Орловец)O Иглата източно от Двуглав26a
5a+ 6a
традалпийскогранит125 км
 
Заслон БАК (Орловец)P Иглата - Северозападна страна34b
3b 4b
традалпийско гранит125 км
 
Заслон БАК (Орловец)Q Иглата - Западна стена96a+
5b 5c 5c+ 6a 6a+
SWтрадалпийско гранит2500 м125 км
Заслон БАК (Орловец)S Портала - Западна стена26c+
5c 6c+
традалпийско гранит125 км
 
Заслон БАК (Орловец)R Портала - Южна стена36a
5c+ 6a
120 мтрадалпийскогранит125 км
 
Заслон БАК (Орловец)T Бастиона
традалпийскогранит
 
Заслон БАК (Орловец)R1 Портала - Североизточна страна13a
3a
традалпийскогранит125 км
 
Заслон БАК (Орловец)U1 Шилеца16b+
6b+
традалпийско гранит125 км
 
Заслон БАК (Орловец)U2 БКП26a
3c 6a
традалпийско гранит125 км
 
Заслон БАК (Орловец)U Иглата на монаха - Западна стена15a
5a
традалпийскогранит125 км
 
Заслон БАК (Орловец)V Орловец - Източна стена21 ТР3b
3b
100 мтрадалпийскогранит125 км
 
Заслон БАК (Орловец)W Орловец - Северозападна стена66b+
3a 5a 5b 6a+ 6b 6b+
120 мтрадалпийскогранит125 км
Заслон БАК (Орловец)X Орловец - Южна стена36b
3a 3c 6b
90 мтрадалпийско гранит125 км
 
Мальовица и Еленино езероЕлени връх - Западна стена23b
3b
50 мтрадалпийскогранит
 
Мальовица и Еленино езероЕлени връх - Южна стена33b
3b
200 мтрадалпийскогранит
 
Мальовица и Еленино езероЕлени връх - Югоизточна стена91 СП2 СТ6 ТР7a+
5a 5b 5c 5c+ 6a 6b 6c+ 7a+
200 мспорттрадалпийско гранит
Мальовица и Еленино езероЕлени връх - Източна стена71 СТ6 ТР6a+
4b 4c 5a 5a+ 6a/6a+ 6a+
180 мтрадалпийско гранит
Мальовица и Еленино езероМальовица от изток12a
2a
200 малпийскогранит
Мальовица и Еленино езероМальовица - Североизточна стена (Триъгълника)223 СП1 СТ18 ТР7b
4c 5b 5c 5c+ 6a 6a/6a+ 6a+ 6a+/6b 6b 6c+ 6c+/7a 7b
100÷140 мспорттрадалпийско гранит
Мальовица и Еленино езероМальовица - Северозападна стена54 ТР4a
2a 3b 3c 3c+ 4a
100 мтрадалпийско гранит
Мальовица и Еленино езероОрлето - Северна стена35c
5c
90 малпийскогранит
 
Мальовица и Еленино езероОрлето - Южна стена
алпийскогранит
 
Мальовица и Еленино езероМалка Мальовица - Северна стена21 СТ1 ТР4c+
4c+
спорттрадалпийско гранит125 км
Мальовица и Еленино езероУшите - Югозападна стена - лява част174 СП5 СТ8 ТР7c
4c 5b 5c 6a 6b 6b+ 6c 7a+ 7b 7c
100÷120 мSWспорттрадалпийско гранит80 мин500 м2500 м
Мальовица и Еленино езероУшите - Югозападна стена - дясна част
100÷120 мSWспорттрадалпийскогранит75 мин500 м2500 м
 
Мальовица и Еленино езероДодов връх - южна стена1
100 мтрадалпийскогранит
 
Кирилова полянаМикро ВЕЦ36b+
6b 6b+
боулдъргранит
 
Кирилова полянаГората77b
6b 6c 7a 7b
боулдъргранит122 км
 
Кирилова полянаКирилова поляна - Джентълмените47b
6a+ 6c+ 7a+ 7b
боулдъргранит123 км
 
Кирилова полянаКирилова поляна - Циганката47a+
5a 6b+ 7a+
боулдъргранит5 мин10 м123 км
 
Кирилова полянаКаменната река888b
5b 6a 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+ 7c 7c+ 8a 8a+ 8b
боулдъргранит10 мин50 м127 км
 
Кирилова полянаНишата62 СП8a+
6b+ 7b 7c 8a+
боулдър гранит126 км
 
Кирилова полянаМоста1118a+
5c 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+ 7c 7c+ 8a 8a+
боулдъргранит129 км
Кирилова полянаЗдравец87c+
6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7c 7c+
боулдъргранит127 км
Кирилова полянаCamp 43110 СП1 ТР8a
5b 5c 6a 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7c 7c+ 8a
13 мбоулдърспорттрад гранит0 мин0 м1490 м126 км
Кирилова полянаТунелите - Кораба майка38a
6b+ 6c 8a
боулдъргранит126 км
Кирилова полянаТунелите - Ачко81 СП8a+
6a+ 6c 6c+ 7a 7c 8a+
12 мбоулдърспортгранит5 мин20 м1510 м126 км
Кирилова полянаТунелите - Цирка234 СП8c
6a+ 6b 6b+ 6c 7a 7a+ 7b 7b+ 7c 7c+ 8a 8a/8a+ 8b 8b+ 8c
12 мбоулдърспортгранит5 мин30 м1550 м126 км
Кирилова полянаТунелите - Кръчмарски бой17c
7c
боулдъргранит
 
Кирилова полянаТунелите - Лос Мангалитос77b+
6c 6c+ 7a 7a+ 7b+
боулдъргранит
 
Кирилова полянаТунелите - Музикална стълбица27c
7a+ 7c
боулдъргранит
 
Кирилова полянаТунелите - Star Wars57b
5c 6c 7a+ 7b
боулдъргранит126 км
Кирилова полянаТунелите111 СП7b
6b 6b+ 6c 6c+ 7a+ 7b
боулдъргранит126 км
 
Кирилова полянаСтената107a+
6a 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+
боулдъргранит
 
Кирилова полянаНеопределен548b
5b 5c 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b+ 8b
боулдъргранит
Кирилова полянаМечата скала16b
6b
120 мтрадалпийско гранит80 мин450 м125 км
 
Кирилова полянаБастиона
традалпийскогранит125 км
 
Кирилова полянаВоден чал
традалпийскогранит
 
Бели ИскърДо пътеката127a+
5a+ 6b+ 6c+ 7a 7a+
боулдъргранит0 мин0 м
 
Бели ИскърДънера118b
6c 7a 7a+ 7b 7b+ 7c 7c+ 8b
боулдъргранит0 мин0 м
 
Бели ИскърJ.K.227c+
6a 6b+ 6c 7a 7a+ 7b 7b+ 7c 7c+
боулдъргранит0 мин0 м
 
Бели ИскърКикимора97c+
6c 6c+ 7a 7b 7b+ 7c 7c+
боулдъргранит0 мин0 м
 
Бели ИскърКърти чисти извозва37c+
6c 7c 7c+
боулдъргранит0 мин0 м
 
Бели ИскърТанка97c
6b+ 6c+ 7a 7a+ 7b 7c
боулдъргранит0 мин0 м
 
Бели ИскърЗида6
боулдъргранит0 мин0 м
 
Бели ИскърОрлови скали15c+
5c+
традалпийско 74 км
 
Бели ИскърГолям Скакавец - Северна стена
традалпийско78 км
 
Бели ИскърМалък Скакавец - Източна стена
традалпийско78 км
 
Леви Искър - Мала ЦъркваГосподинкини скали177a
5c 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a
100÷120 мSEспорт гранит70 мин600 м1800 м73 км
БоровецБоровец - Водохващането227a+
3a 3c 4b 4c 5a 5a+ 5b 5c 5c+ 6a 6a+ 6a+/6b 6b 7a+
25 мSспорт гранит15 мин80 м1450 м72 км
БоровецБоровец - Скалата на иманяра77a+
5c 6a 6a+ 6c 7a+
50 мSспорт гранит25 мин180 м1550 м72 км
Хижа МусалаМусаленска игла1
алпийскогранит78 км
 
Хижа МусалаТрионите1
традалпийскогранит78 км
Хижа МусалаМалка Мусала12a
2a
алпийскогранит78 км
 
Хижа МусалаИречек - Северна стена1
традалпийскогранит78 км
Хижа ЗаврачицаЧерната скла (Църното скале)1
традалпийскогранит
 
Хижа ЗаврачицаМустачал - Северна стена13c
3c
традалпийскогранит
 
Хижа ЗаврачицаЧенгенечал - Западна стена13c
3c
110 мтрадалпийскогранит
 
Хижа ЗаврачицаМалък Манчо35a
3c 4c 5a
традалпийскогранит
 
Хижа ЗаврачицаИглата на Манчо16a
6a
традалпийскогранит
 
Хижа ЗаврачицаИбър - източна стена14c
4c
традалпийскогранит
 
Хижа ЗаврачицаИглата на Ибър24a
4a
традалпийскогранит
 
Хижа ГрънчарКовач - Източна стена23b
3b
традалпийскогранит162 км
 
КостенецНад реката78a+
6c+ 7a 7c 7c+ 8a+
30÷60 мWспорт гранит5 мин30 м700 м80 км
КостенецНад пътя117c/7c+
5c+ 6a 6a+ 6a+/6b 6b+ 6c+/7a 7a+ 7b 7c/7c+
30 мEспорт гранит5 мин30 м700 м80 км
КостенецСоколовец46b+
5b 6a+ 6b+
100 мSтрадгранит40 мин200 м1500 м80 км
Общо: 146929775
Запазените марки в този сайт са на собствениците им. Авторските права на коментарите, статиите и снимките са на изпратилите ги, всичко останало © climbingguidebg.com. Използването без позволението на авторите е незаконно. Отпечатването е разрешено само за собствена употреба.
eshop.climbingguidebg.com  | esoft.cmstory.com/