https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=advertise
https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=donate
Printer page
https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=donate

Подкрепи ни!
   
РайонСекторМаршрПо типДоКатегорииДължина***Изл.КатеренеСтруктПодходДенивМ.н.в. СофияИзкачв
СтегитеS11 Водопадът78b+
6a+ 7a 7b+ 7c 7c+ 8b 8b+
18÷23 мSспорт варовик25 мин240 м890 м116 км
СтегитеS12 Стегите 2218b
5a 6a 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7b 7b+ 7c 7c+ 8b
15÷27 мSспорт варовик25 мин230 м880 м116 км
СтегитеS13 Стегите 1448c
5c 6b 7a 7b 7b+ 7c 7c+ 8a 8a+ 8b 8b/8b+ 8b+ 8c
18÷32 мSспорт варовик20 мин210 м860 м115 км
Малката дупкаS21 Горна част268b
5b 5c 6a 6a+ 6b 6c 7a 7a+ 7b/7b+ 7b+ 7c+ 7c+/8a 8a 8a/8a+ 8a+ 8b
12÷30 мNспорт варовик17 мин130 м645 м
Малката дупкаS22 Средна част348c
6b+ 6c+ 7a 7a/7a+ 7a+ 7b 7b+ 7b+/7c 7c 7c+ 8a 8a+ 8a+/8b 8b 8b+ 8c
20÷30 мSWспорт варовик16 мин120 м640 м
Малката дупкаS23 Дясна част237b+
5c 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b/7b+ 7b+
16÷25 мSWспорт варовик15 мин115 м630 м
Голямата дупкаПреди пещерата177b
6a 6a+ 6b 6b+ 6c+ 7a 7b
15 мEспорт варовик17 мин120 м630 м112 км
Голямата дупкаS31 Лява част209a
6b 7a 7b+ 7c+ 8a/8a+ 8a+/8b 8b 8b/8b+ 8b+ 8c 9a
16÷55 мNспорт варовик20 мин145 м660 м112 км
Голямата дупкаДъното38a
6c 7c+/8a 8a
14÷30 мNспорт варовик22 мин160 м660 м112 км
 
Голямата дупкаS32 Дясна част208a+
5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6b+/6c 6c+ 7a 7a+ 7b 7b/7b+ 7b+ 7c 8a+
15÷30 мNWспорт варовик20 мин145 м660 м112 км
Згориградски районS41 Згориградска стена126b
4a 4c 5a 5a+ 5b 5c 6b
100÷250 мSWтрад варовик25 мин200 м650 м112 км
 
Проходът ВратцатаS51 Резньовете142 СТ12 ТР6b
4c 5a 5b 5c 5c+ 6a 6a+ 6b
40÷120 мE-Sтрад варовик15 мин90 м520 м112 км
Проходът ВратцатаS52 Медуза123 СП3 СТ6 ТР7b+
5a 5b 5c+ 6a 6a+ 6a+/6b 7a+ 7b+
40÷150 мSWспорттрад варовик8 мин50 м480 м112 км
Проходът ВратцатаS53 Безенги2012 СП2 СТ6 ТР6b+
3a 5a+ 5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+
30÷160 мWспорттрад варовик4 мин20 м450 м112 км
Проходът ВратцатаS54 Плочата на Безенги86c+
5a+ 5c 5c+ 6a 6a+ 6b+ 6c+
18÷32 мWспорт варовик1 мин3 м430 м112 км
Проходът ВратцатаS55 Между Западен и Централен ръб92 СТ7 ТР6a
4b 4c 5a 5a+ 5b 5c 6a
150÷500 мSтрад варовик5 мин35 м465 м111 км
Проходът ВратцатаS56 Голямата Вратца198 СП3 СТ8 ТР7a
5a+ 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a
35÷200 мSEспорттрад варовик0 мин0 м430 м111 км
Проходът ВратцатаS57 Малката Вратца3429 СП1 СТ4 ТР7a+
3a 4b 4c 5a 5a+ 5b 5c 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 7a 7a+
15÷50 мW-Nспорттрад варовик1 мин0 м430 м111 км
Проходът ВратцатаS58 Източна страна на Централен ръб1712 СТ5 ТР7a
5b 5c+ 6a 6a+ 6b 6b+ 7a
70÷120 мEтрад варовик18 мин140 м570 м111 км
Проходът ВратцатаS59 Алпийски дом36b
5c+ 6a+ 6b
45 мNтрад варовик2 мин20 м450 м111 км
 
Централна стенаS61 Западна част81 СТ7 ТР7a+
4b 5b 5c+ 6a 6a+ 7a+
240÷300 мSEтрад варовик30 мин230 м660 м111 км
Централна стенаS62 Централна част183 СТ15 ТР7a
4c 5a 5c 6a 6a+ 6b 6c 6c+ 7a
200÷400 мSтрад варовик30 мин250 м680 м111 км
Централна стенаS63 Огледалата86b+
5b 5c+ 6a 6a+ 6b+
230÷350 мSSWтрад варовик25 мин200 м630 м111 км
Централна стенаS64 Източна част111 СТ10 ТР7a+
4b 5b 6a 6a+ 6b 6b+ 7a+
100÷300 мSSEтрад варовик25 мин200 м630 м111 км
Централна стенаS65 Хергиани217 СТ14 ТР8a
6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7b+ 7c 8a
150÷230 мSEтрад варовик35 мин250 м680 м111 км
Долен централен районS71 Веслец193 СП6 СТ10 ТР7b
4b 5a+ 5b 6a 6a/6a+ 6a+ 6b+ 6c 6c+ 7a 7b
50÷250 мSEспорттрад варовик17 мин120 м550 м111 км
Долен централен районS72 Урвич205 СП5 СТ10 ТР6b
3b 3c 4a 5a 5b 5c 6a+ 6b
50÷110 мSEспорттрад варовик10 мин50 м480 м111 км
Долен централен районS73 Иван Вазов157 СП4 СТ4 ТР7c
5b 5c+ 6a+ 6b 6b+ 6c 7a 7a+ 7b 7c
30÷110 мSспорттрад варовик12 мин70 м500 м111 км
Долен централен районИван Вазов - горен запад133 СП3 СТ7 ТР7a
5c 5c+ 6b 6b/6b+ 6b+/6c 6c 7a
60÷110 мSспорттрад варовик25 мин170 м600 м111 км
 
Долен централен районS74 Космонавти141 СП7 СТ6 ТР7a+
3a 4b 5a 5a+ 6a 6a/6a+ 6a+ 6b 6c+ 7a 7a+
40÷100 мSWспорттрад варовик12 мин70 м500 м111 км
Долен централен районS75 Зъбът3617 СТ19 ТР7b+
3c 4a 4b 5a 5a+ 5c 5c+ 6a 6a/6a+ 6a+ 6b 6b+ 6c 7a+ 7b+
25÷160 мE-S-Wспорттрад варовик8 мин30 м460 м111 км
Долен централен районS76 Чайка201 СП11 СТ8 ТР7c
5a+ 6a 6a+ 6b 6c 6c+ 7a 7a+ 7a+/7b 7b 7c
80÷500 мSEтрад варовик20 мин140 м550 м111 км
Долен централен районS77 Дупките66b
5a 6a+ 6b
70÷250 мSEтрад варовик30 мин220 м650 м111 км
Долен централен районS78 Алеко102 СП2 СТ6 ТР6c+
3c 5a+ 5c 6a 6a+ 6b 6c 6c+
32÷80 мSспорттрад варовик7 мин40 м470 м111 км
 
Долен централен районS79 Алеко горен107 СТ3 ТР6b
4c 5a+ 5b 5c+ 6a 6a+ 6b
30÷65 мSтрад варовик15 мин90 м520 м111 км
Долен централен районS710 Алеко 215b+
5b+
30 мSWспорттрад варовик20 мин140 м570 м112 км
 
Долен централен районS711 Спартак159 СП6 СТ6b
4a 5a 5b 5b+ 5c 5c+ 6a 6a+ 6b
20÷50 мSтрад варовик2 мин10 м440 м111 км
Източен районS81 Горен източен26b
5c 6b
60 мSWтрад варовик40 мин340 м770 м111 км
 
Източен районS82 Петимата от Хиндукуш56c+
5c 6a 6b 6c+
120 мSтрад варовик35 мин270 м700 м111 км
 
Източен районS83 ВИФ51 СТ4 ТР6b+
5a 5a+ 5c 6b+
150÷200 мSEтрад варовик35 мин270 м700 м111 км
Източен районS84 Ръбът над града104 СТ6 ТР6c
5b 5c 6a 6b 6b+ 6c
40÷100 мSWтрад варовик25 мин200 м630 м110 км
Източен районS85 Долен източен129 СТ3 ТР7a
3c 4b 5a 6a 6a+ 6b 6b/6b+ 6b+ 6c 7a
45÷170 мE-S-Wтрад варовик20 мин130 м560 м110 км
Източен районS86 Източна стена16c
6c
150 мEтрад варовик25 мин250 м680 м110 км
Източен районS87 Кемера - лява част1612 СП2 СТ2 ТР7a+/7b
4c 5a 5a+ 5b 5b+ 5c 5c+ 6a+ 6b+ 6b+/6c 6c 6c+/7a 7a+/7b
25÷50 мWспорттрад варовик16 мин60 м490 м110 км
Източен районS88 Кемера41 СТ3 ТР6a
4c 5b 6a
40÷100 мE-Sспорттрад варовик15 мин50 м480 м110 км
Гражданска защитаS91 Игла над Гражданска защита15a+
5a+
30 мNтрад варовик8 мин30 м460 м111 км
 
Гражданска защитаS92 Коридорите
Nспортваровик2 мин0 м430 м111 км
 
ПаволчеS101 Sector Hell48a+
7a+ 7c+ 8a 8a+
25÷35 мEспорт варовик20 мин190 м780 м109 км
ПаволчеS102 Нишата178b
5a 6a 6a+ 6b 6b+ 6c 6c+ 7a 7b 8a+ 8b
15÷32 мEспорт варовик20 мин190 м780 м109 км
Воеводин дол (Скакля)S141 Скакля
120 мNEледеноваровик45 мин380 м780 м
 
Боров камъкS151 Боров камък
55 мNледеноваровик0 мин0 м1000 м
 
Общо: 516851084
Запазените марки в този сайт са на собствениците им. Авторските права на коментарите, статиите и снимките са на изпратилите ги, всичко останало © climbingguidebg.com. Използването без позволението на авторите е незаконно. Отпечатването е разрешено само за собствена употреба.
eshop.climbingguidebg.com  | esoft.cmstory.com/